Զարգարյան Տիգրան Տնօրեն 
tigran@flib.sci.am
060623513 0
Ղազարյան Հայկանուշ Գիտական գծով տնօրենի տեղակալ
haykanush_ghazaryan@nla.am
060623515 7
Ղազարյան Հասմիկ Գիտական գծով տնօրենի տեղակալ
ghazaryanhasmik62@mail.ru
060623516 8
Առաքելյան Ռազմիկ Ֆինանսատնտեսական աշխատանքների տնօրենի տեղակալ
economdpt@nla.am
060623514 7
Միրզախանյան Արմինե Գլխավոր հաշվապահ
mirzaxanyan.armine@mail.ru
060623513 1
Արղության Անի Գիտնական քարտուղար
ani.arghutyan@mail.ru 
060623513 4
Կիզիրյան Սրբուհի Անձնակազմի կառավարման ղեկավար
hrdpt@nla.am
060623513 2
Սամսոնյան Անժելա Գրականության համալրման բաժնի վարիչ
acquisition.dpt@gmail.com
angelagevorgyan@gmail.com
060623516 1
Մելիքբեկյան Նաիրա Գրադարանային գրիդ տեխնոլոգիաների գիտահետազոտական կենտրոնի բաժնի վարիչ
compdpt@nla.am;  meliqnara@gmail.com
060623515 6
Գալստյան Մարիանա Արտաքին կապերի բաժնի վարիչ
galstyan.marianna@mail.ru
060623514 6
Հարությունյան Արմինե Օտարալեզու գրականության մշակման և կատալոգների կազմակերպման բաժնի վարիչ
armart2010vahe@mail.ru 
060623515 4
Սևանյան Անի Հայերեն գրականության մշակման և կատալոգների կազմակերպման բաժնի վարիչ
anisevanyan@mail.rumshakum2015@gmail.com
060623515 4
Գրիգորյան Հասմիկ Գլխավոր գրապահոցի բաժնի վարիչ
bookstoredpt@nla.am
060623515 3
Ադամյան Ալիսա Անձեռնմխելի գրականության բաժնի վարիչ
armnatlib@mail.ru
060623516 2
Ադամյան Աիդա Արվեստի  գրականության և ոչ գրքային հրատարակությունների  բաժնի վարիչ
artdpt@nla.am
060623516 3
4
Քեհեյան Անահիտ Սպասարկման բաժնի վարիչ: Ընթերցողն.գրանցման և հաշվառման ենթաբաժին
circulationdpt@nla.am
akeheyan@rambler.ru
060623515

1

2

Մելիքսեթյան Մարինե Համագործակցության, գրքափոխանակության և բաժնույթների բաժնի վարիչ
gund_nla@mail.ru    edd@nla.am
060623516 6
Գրիգորյան Մայա Մատենագիտության և գրադարանագիտության բաժնի վարիչ
bibliographdpt@nla.am
060623515 5
Մանուչարյան Անահիտ Հանրության հետ կապերի և միջոցառումների կազմակերպման բաժնի վարիչ
activitdpt@nla.am
anahit.manucharian@gmail.com
060623516 5
Գևորգյան Վարդուհի Տպագիր արտադրանքի  վերականգնման և հրատարակչական ծառայությունների  բաժնի վարիչ
restorationdpt@nla.am
060623514 3
Մաթևոսյան Քրիստինե Հրատարակությունների ինդեքսավորման բաժնի վարիչ
isbn@nla.am
010529814 ?
Հարությունյան Բալասան Գրատպության թանգարանի բաժնի վարիչ
balasan.harutyunyan@mail.ru
060623514 5
Մազլումյան Սողոմոն Տնտեսական բաժնի վարիչ 060623514 3
Մնացականյան Թովմաս Անվտանգության ծառայության և տեսահսկման համակարգերի բաժնի վարիչ 060623513 3
Վարչա-տնտեսական սպասարկող անձնակազմ 06062351? ?
Պահակակետ 060623514 1
Հրաչյա Սարիբեկյան Գրականության հանրահռչակման բաժին
hrachsar@mail.ru
060623516 9