⚫ Ընթերցողներին հնարավորություն է տրվում ընթերցասրահներում օգտվելու ՀԱԳ-ի հավաքածուներից
⚫ Ընթերցողների համար նախատեսված են հատուկ աշխատանքային տեղեր
⚫ Նոր ստացվող գրքերի մասին օպերատիվ տեղեկատվություն ստանալու հնարավորություն
⚫ Ցուցահանդեսների նմուշների հետ ծանոթանալու հնարավորություն
⚫ Տեղեկատվություն գրադարանի հավաքածուներում առկա փաստատթղթերի մասին
⚫ Կատալոգների միջոցով լիարժեք տեղեկություն է տրվում գրադարանի տարբեր հավաքածուների մասին
⚫ Խորհրդատվություն տեղեկատվական տարբեր աղբյուրների որոնման և ընտրության հարցում
⚫ Տեղեկություն «Իրտեկ», «Արև», «Հակոբ Մեղապարտ 1, 2, 3, 4, 5», EBSCO, Integrum World էլեկտրոնային ռեսուրսներից
⚫ Գրադարանում էքսկուրսիաների անցկացում
⚫ Ինտերնետի ազատ մուտքի սրահից օգտվելու հնարավորություն
Լրացուցիչ (վճարովի)
⚫ Բուհերին և այլ կազմակերպություններին ՀԱԳ-ի հավաքածուներից պայմանագրային հիմունքներով գրականության տրամադրում

հեռ. 060623516
Մատենագիտական և տեղեկատվական ծառայություններ
⚫ Թեմատիկ և փաստագրական տեղեկանքների կազմում
⚫ Տեղեկատվական վերլուծական տեղեկանքի կազմում
⚫ Աղբյուրների որոնում, ճշտում
⚫ Մատենագիտության  և գիտական հետազոտությունների բաժին
հեռ. 060623515
⚫ Գրքերի վերանորոգում, կազմում
Տպագիր արտադրանքի վերականգնման  բաժին
հեռ. 060623514
⚫ Այլ կազմակերպությունների պատվերով ցուցահանդեսների կազմակերպում
⚫ Հանրության հետ կապերի և միջոցառումների կազմակերպման բաժին

հեռ. 060623516