ISMN երաժշտական միջազգային ստանդարտ համարների տրամադրում  


ISMN-ը կիրառվում է` նույնականացնելու նոտագրված երաժշտական հրատարակությունը` անկախ նրանից, թե այն նպատակաուղղված է վաճառքի, վարձույթի, անվճար տրամադրման, թե միայն հեղինակային (պատճենահանման) իրավունքի համար: ISMN-ը նախատեսված չէ ձայներիզների կամ տեսաերիզների համար` բացառությամբ ստորև նշված եզակի դեպքերի. առանձին ձայներիզը նույնականացվում է ձայնագրման միջազգային ստանդարտ ծածկագրով (ISRC), իսկ տեսալսողական արտադրանքը` տեսալսողական միջազգային ստանդարտ համարով (ISAN): ISMN-ը չի կիրառվում երաժշտության մասին գրքերի դեպքում, որոնք ստանում են գրքի միջազգային ստանդարտ համար (ISBN): Հրատարակության յուրաքանչյուր բաղկացուցիչ մաս, որն առանձին կիրառելի է, պետք է ստանա իր ISMN-ը: ISMN համարակալում ստացող նյութերը ներառում են նոտաշարեր, մանրանվագներ (էտյուդներ), վոկալային նոտաշարեր, երաժշտական դերերգերի հավաքածու, առանձին օգտագործելի դերերգեր, փոփ ֆոլիոներ (pop folios), հատընտիրներ, արտահայտման այլ միջոցներ, որոնք կազմում են նոտագրված երաժշտական հրատարակության անբաժանելի բաղկացուցիչ մաս (օր.` ձայնագրություն, որը կազմում է ստեղծագործության մասերից մեկը), նոտագրված երաժշտության հետ միասին հրատարակված երգերի տեքստեր կամ քնարերգություն (եթե առանձին օգտագործելի է), նոտագրված երաժշտության հետ տպագրված մեկնաբանություններ (նույնպես կիրառելի առանձին), երգերի ժողովածու (ոչ պարտադիր), փոքր չափսերի երաժշտական (նոտագրական) հրատարակություններ, բրայլային երաժշտական (նոտագրական) հրատարակություններ, երաժշտական նոտագրությունների էլեկտրոնային հրատարակություններ: 

Հետևյալ հրատարակություններին չպետք է տրվի ISMN. երաժշտության մասին գրքեր` բացառությամբ նոտագրված երաժշտության օրինակներ պարունակողների, առանձին ձայնա կամ տեսաերիզներ (ներառյալ համակարգչի միջոցով հասանելի ձայնագրություններ), պարբերականներ և շարքեր որպես ամբողջական հրատարակություն` ի տարբերություն շարքերում առանձին հատորով հանդես եկող հրատարակությունների: ISMN միջազգային գործակալության հետ հայաստանյան գրասենյակը պայմանագիր է կնքել 2002թ. օգոստոսին: