ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ԳԻՇԵՐ 


Մայիսի 18 -19-ին՝ «ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐԻ ԳԻՇԵՐ» համաեվրոպական ակցիայի շրջանակներում կիրականացվեն հետևյալ միջոցառումները`
Մայիսի 18
14:00
«ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ԳՈՅԱՏԵՎՄԱՆ ՈԴԻՍԱԿԱՆԸ»
Դասախոսություն, գրականության և լուսանկարների ցուցադրություն
Հայաստանի ազգային գրադարան, մեծ ցուցասրահ
Մայիսի 18
10:00 - 18:00
Մայիսի 19
18:00 - 24:00
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴԻՐՆԵՐԸ»
Գրականության և լուսանկարների ցուցադրություն
Հայաստանի ազգային գրադարան, Գրատպության թանգարան

Հասցեն` Տերյան 72
Մուտքն ազատ է:
Սիրով սպասում ենք:
Շնորհակալություն

On May 18-19 ''Museum Night'' 2018 within the pan –European the following events will be held:
On the frame of "Night of Museums" 2018 the planned programs in the Museum of Printing are:
May 18
14:00
'' THE ADVENT OF THE ARMENIAN PEOPLE ''
Lecture, literature and photo exhibition
National Library of Armenia, a large hall
May 18
10:00-18:00
May 19
18:00-24:00
'' THE FOUNDERS OF THE FIRST REPUBLIC OF ARMENIA ''
Literature and photo exhibition
National Library of Armenia, The Museum of Printing
Adress: Teryan 72
The entrance is free.
We are waiting you!
Thank you!